Excerpt and Giveaway: Surrender to Love by Jessica E. Larsen

Summary:
Power of love, bulong ng isang bahagi ng isip ni Pamela na agad niyang isinantabi. Power-of-love… bullshit! No money, no honey. Iyan ang madalas na nangyayari sa mga nagmamahalan kapag naghihirap. Money makes the world go round!

Simula nang magpakamatay dahil sa pag-ibig ang Aunt Julie niya, “stick to reality” ang naging personal motto ni Pamela, na walang naging ibang ambisyon kundi ang makahanap ng mayamang mapapangasawa. Okay lang sa kanya kung hindi kagwapuhan ang isang lalaki; what’s important is that he has lots of money. Subalit nagbago ang lahat ng iyon nang makilala niya ang French fiancé ng matalik na kaibigan at kinaiinggitan niyang pinsang si Liberty. Agad tumaas ang pangarap niya. Gusto na rin niyang makahanap ng isang mayaman at gwapong lalaki. Pero matutupad kaya iyon kung may isang charismatic na taxi driver na palaging umaaligid at sumisira sa mga plano niya?
Goodreadsbadge
 Purchase Links:
Amazon (only paperback)

About the Author:

Jessica E. Larsen is an author of contemporary romance, YA, NA and Paranormal stories. She’s a hopeless romantic, who will forever be young at heart. She enjoys traveling a lot, drawing inspiration from places she visits and interesting people she encounters. She loves to read and write in different genres and spends hours arguing with her characters. At times, she likes playing the villain and gives them a taste of hell when they refused to listen to her demands.

Jessica was born in the Philippines but has lived in Spain and Norway since she was eighteen.

Jho-sigstylediv
Excerpt

“You know, hindi magandang habit ang pagkagat sa kuko,” puna ni Rio sa dalagang hindi lang kagat ang kuko sa hinlalaki kundi panay rin ang pag-uga ng tuhod.

“Shut up. I’m stressed, okay?” she hissed. “I just want to get home!”

Ngumiti siya sa dalaga. “You’re like a cat, especially when you’re angry.”

“What’s that supposed to mean?!” singhal nito. Kulang na lang, magkaroon ito ng pangil at para na itong malaking pusa sa paningin niya, na lalong nagpatawa sa kanya.

“Besides, hindi ko naman kinakagat lahat ng kuko ko. Just my thumbs!” patuloy nito sa malakas na tinig. “And I’m doing it without damaging my nails—” Tumingin ito sa kuko ng hinlalaki at kumislot nang bahagya ang itaas na labi. “…much,” anito, at tahimik na humalukipkip at tumingin sa labas ng bintana.

A sulking cat, nangingiting isip ni Rio habang papasok na sila sa loob ng subdivision.

Pagkahintong-pagkahinto ng taxi na minamaneho niya sa harapan ng bahay nito, binuksan agad ni Pamela ang pinto at agad sanang aalis nang maagap niyang mahawakan ang kamay ng dalaga. “Hey, what’s the hurry?”

Tumingin ito sa kamay at pumiglas. Dinampot ang katabing bag at nagmamadaling bumaba ng sasakyan.

Huh? Sobra ang pagkalitong sinundan niya ito ng tingin sa paglalakad paikot ng sasakyan. Malapit na ito sa gate ng bahay nang maisipan niyang hindi pa siya nakapagpapasalamat sa pagsama nito sa kanya nang araw na iyon.

“Wait, Pamela!” tawag niya habang binaba ang bintana ng sasakyan. Nang tumigil ito sa paghakbang, binuksan niya ang pinto at lumabas. “I was thinking of dating you—” Iniling niya ang ulo. “Of thanking you for being my date today.”

“It’s nothing.” Nilingon siya ni Pamela at ngumiti. He didn’t know how, somehow he could tell that it wasn’t her genuine smile.

Magsasalita sanang muli si Rio nang mapansin niyang may tinitingnan ang dalaga. Sinundan niya ang direksyon kung saan ito nakatingin at napangiti nang makita ang isang black-and-brown striped cat. Nakaupo ito sa tabi ng daan na hindi kalayuan sa gate at walang-kurap na nakikipagtitigan kay Pamela.

“Pusa ninyo?”

“No. It’s a stray,” sagot ng dalagang hindi siya nililingon at patuloy na nakikipagtitigan sa pusa.

“You understand that you’re challenging it, right? Kapag ang mga pusa ay nagtitigan nang walang kurap, ibig sabihin kalmutan ang susunod nilang gagawin.”

“I know. Pero sa tuwing magpapakita ito, eh, dahil hihingi lang ng pagkain.”

“And you’re feeding it?”

“Yes.” Hinarap siya ni Pamela na nakakunot ang noo. “But that cat is an ungrateful one. She never thanked me. Not once!”

“But that’s the reason it keeps coming back—because you keep feeding it.”

Walang sagot na umiwas lang ng tingin si Pamela.

Rio smiled inwardly. He found it kind of sweet to know, na sa kabila ng kasungitan na pinakikita nito, pinapakain ni Pamela ang isang pusang gala na madalas balewalain ng karamihan. Naupo siya para kunin ang pansin ng pusa, pero saglit lang siya nitong nilingon at muling ibinalik ang pansin sa nakatayong dalaga.

“We have lots of cats at home, and all of them used to be strays. But now, they laze around like fat housecats,” natatawang sabi niya at lalapit sana sa pusa nang pigilan siya ni Pamela.

“Don’t! Kakalmutin ka niyan. Walang kahit isang tao ang nakagalaw niyan.”

Tumayo siya at tumingin nang tuwid sa mata ng dalaga. “It’s wild now, but I’ll tame her,” makahulugang wika niya at nakangiting muling tumalungko nang makita ang pamumula ni Pamela sa kabila ng pagiging morena.

“Hmph! Ikaw ang bahala. Huwag mo lang sabihing hindi kita binalaan kapag nakalmot ka,” anito na umalis na papasok sa gate. Samantalang ang pusa na susubukin sana niyang dakpin ay ilap na tumakbo palayo.

I’ll get that cat, sabi niya sa sariling nakatingin sa likod ng dalagang walang-lingon na pumasok sa loob ng bahay.

Jho-sigstylediv

To celebrate the release of Surrender to Love, Jessica has an international giveaway. To join, simply click the rafflecopter image shown below:

rafflecopter-giveaway-e1420463655480

This international giveaway ends in seven days. Good luck! ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s